club iconClubs: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z allplayer iconPeople: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z all
tune iconTunes: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z allchant posters iconChant posters: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z all

Current amount of chants: 11526


terrace chants tune logo KatyushaRSS

terrace chants club logo terrace chants tune logo terrace chants chant poster logo

A chant sung by Zenit Sankt Petersburg fans.

Rastvitali yablani I grusha

paplyli tumani nat rikoy

vykhadila na byerik katyusha

na vysoky byerik na krutoyvykhadila, pyenyu zavadila

pra stipano, sizava arla

pra tavo katorava lyublila

pra tavo tchi pisma biriglaoy, ty, pyesnya, pisyenka divikhchya

ty liti za yasnym soltsim fslyet

i voytsu dalyech pagraduchye

ot katyushi pirigay privyetpust' on fspomnit dyevushku prastuyu

pust' islychit, kak ana payot

pust' on zyemlyu birizhot radnuyu

a lyubov' katyusha sbirizhotrastvitali yablani I grusha

paplyli tumani nat rikoy

vykhadila na byerik katyusha

na vysoky byerik na krutoy.

To the tune of: Katyusha

Rating:

9

Votes: 30

Rating: 9/10 (30 votes cast)


Submitted by: MusicKhall on Friday 4 January 2019 at 00:24

Show only this chant

Embed this chant in your page/ blog using the html below:

Page 1 of 1

<< PreviousNext >>

Submit a football chant